AVÍS DE COOKIES: Aquest lloc web fa ús de cookies amb la finalitat de recopilar dades estadístiques anònimes d´ús de la web, així com la millora del funcionament i personalització de l´experiència de navegació de l´usuari. Acceptar Més informació

AVÍS: CONCURSOS / CONTRACTES MENORS

  1. Portada /
  2. AVÍS: CONCURSOS / CONTRACTES MENORS

PALAU

LLISTAT DEFINITIU PERCUSSIÓ

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo541.pdf

LLISTAT DEFINITIU FAGOT

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo516.pdf

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC PER A L'EXERCICI 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo510.pdf

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT FLAUTA

Se adjunta enlace para descargar anuncio en pdf

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo508.pdf

 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT OBOÉ

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo506.pdf

NOU AVÍS:

ANUNCI CONTRACTE MENOR DE SERVICIS PER AL TRACTAMENT PREVENTIU DE LA FOSSA SÈPTICA PER A L'EXERCICI 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo502.pdf

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DEL MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA LA LEGIONELLA I CONTROL DE LA QUALITAT De l'AIRE INTERIOR DE LES INSTAL·LACIONS PER A L'ANY 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo499.pdf

 

LLISTAT DEFINITIU TROMPETA

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo497.pdf

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT VIOLA

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo494.pdf

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT VIOLA

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

 

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo495.pdf

 

 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT PERCUSSIÓ

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo488.pdf

 

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT CONTRABAIX

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo486.pdf

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT TROMBÓ

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo484.pdf

 

 

AVÍS:

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DEL TRACTAMENT I MANTENIMENT DE FITXERS INFORMÀTICS, MANIPULACIÓ I DEPÒSIT EN CORREU DELS ENVIAMENTS POSTALS, TELEGRAMES, E-MAILINGS, SMS I BUROFAX PER A L'EXERCICI 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo482.pdf

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE PER A CONSUM HUMÀ PER A L'ANY 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo476.pdf

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DEL MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES PER A L'ANY 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo467.pdf

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVICI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ I EXTICIÓN D'INCENDIS, RETIMBRATGE I RECARREGA DELS ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ PER A L'EXERCICI 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo465.pdf

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVICI DEL MANTENIMENT D'ASCENSORS I PLATAFORMA ELEVADORA DEL PALAU DE LA MÚSICA PER A L'EXERCICI 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo463.pdf

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA I MITJANA TENSIÓ, PARALLAMPS I GRUP ELECTROGEN. PER A L'EXERCICI 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

 

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo461.pdf

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR SERVICI DE MEDICINA ASSISTENCIAL PER A L'EXERCICI 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo453.pdf

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL D'OFICINA ORDINARI I INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE PER A L'EXERCICI 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo451.pdf

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVICI DE D'HOSTESSES PER A L'EXERCICI 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo439.pdf

ANUNCI DE CONTRACTE MENOR SERVICI DE GRAVACIÓ EN VÍDEO PER A L'EXERCICI 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo435.pdf

 

ANUNCI DE CONTRACTE MENOR SERVICI DE FOTOGRAFIA PER A L'EXERCICI 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo433.pdf

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR SERVICI DE MISSATGERIA PER A L'EXERCICI 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo429.pdf

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR SERVICI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A L'EXERCICI 2017.

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo437.pdf

 

 

ANUNCI DEL CONTRACTE MENOR SERVICI D'AMBULÀNCIA PREVENTIVA I AMBULÀNCIA MÈDICA URGENT PER A L'EXERCICI 2017

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo425.pdf

 

AVÍS:

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT TROMPETA.

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo421.pdf

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, INSTRUMENT FAGOT.

S'adjunta enllaç per a descarregar llistat en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo419.pdf

 

AVÍS:

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES DEL 20-10-16 AL 12-11-16

S'adjunta enllaç per a descarregar anunci en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo325.pdf

 

AVÍS:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER A NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES, PER A PROFESSORS DE L'ORQUESTRA DE VALÈNCIA PER ALS INSTRUMENTS DE A) TROMPETA; B) FAGOT-CONTRAFAGOT; C) PERCUSSIÓ; D) TROMBÓ ALT-TROMBÓ TENOR; E) CONTRABAIX; F) FLAUTA; G) VIOLA; H) VIOLONCEL; i I) OBOÉ.

S'adjunta enllaç per a descarregar documents en pdf. Instància i bases

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo315.pdf

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo319.pdf

 

AVÍS: CONTRACTES MENORS

Finalitzat el procediment que s'ha seguit per a procedir a la selecció dels adjudicataris dels contractes menors l'execució de la qual havia d'iniciar-se a principis de 2016, es publica la relació definitiva d'adjudicataris dels dits contractes. S'adjunta enllaç per a descarregar documents en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo300.pdf

SERVICI MUNICIPAL PALAU I CONGRESSOS (BANDA MUNICIPAL)

AVÍS: CONTRACTES MENORS

Les persones naturals o jurídiques que tinguen plena capacitat d'obrar interessades a optar a les contractacions detallades en el pdf adjunt poden efectuar proposta seguint les indicacions expressades en el document assenyalat.

S'adjunta enllaç per a descarregar documents en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo406.pdf

 

De la mateixa manera s'acompanya (en el pdf adjunt) annex descrivint les característiques dels servicis i subministraments demandats pel Servici municipal Palau de la Música i Congressos de València.

S'adjunta enllaç per a descarregar documents en pdf.

http://va.palaudevalencia.com/bd/archivos/archivo408.pdf