ANUNCI: CONTRACTE MENOR PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVICIS INFORMÀTICS PER AL REDISSENY I ACTUALITZACIÓ DEL PORTAL WEB OFICIAL I INTRANET CORPORATIVA DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA DE

VALÈNCIA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

 

Per a descarregar PDF, clic ací

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 2017, clic ací